Bakonyi Denevérkutatás
Az éjszaka repülő emlősei

Bakonyi Denevérkutatás - Az éjszaka repülő emlősei

Támogasd adód 1%-val a denevérek védelmét, mentését! Adószám:
19241504-1-19

Épületfelmérés

Épület felújításoknál, külső hőszigeteléseknél nagy gonddal kell eljárni, mert könnyen előfordulhat, hogy védett, netán fokozottan védett állatok esnek áldozatul a kivitelezés munkálatainak.

Ezt elkerülendő az épületeket a kivitelezés megkezdése előtt szakértő megbízásával célszerű átvizsgáltatni, így elkerülhető későbbiekben a természetkárosítás.

A törvényi rendelkezés:

A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú melléklete alapján a magyarországi denevér fajok védett állatfajnak minősülnek.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, elpusztítása, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő-, vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 80. § (1) bekezdés d) pontja alapján, aki tevékenységével vagy mulasztásával a védett élő szervezet, életközösség élőhelyét, illetőleg élettevékenységét jelentős mértékben zavarja természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (2) bekezdése értelmében a védelemben részesülő állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. A (3) bekezdés alapján a (2) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezhető, ha az nem veszélyezteti az egyed élettevékenységét, túlélési vagy szaporodási esélyeit, továbbá fennmaradását.

Denevér lakta épületeknél a kivitelezés ideje különösen fontos!

Előzetes felmérés és jelentés alapján, tervezhető az épület felújítási munkálatainak ideje, így a természetkárosítás elkerülhető. Szakértői felmérés során kiderül milyen faj/fajok lakják az épületet, annak melyik részén és milyen példányszámú kolónia él. Javaslatot teszünk a denevérbarát kivitelezés lebonyolítására, mit, mikor hogyan kell elvégezni, hogy mindenki jól járjon. 2023-tól teljes hatósági ügyintézéssel is kérhető a felmérés.

A denevérek védelme csak közös összefogással oldható meg!

Galériánkból

Olvastad már?

Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány